Programul de Îmbogăţire Intsrumentală (PII)

Cele 14 instrumente ale metodei Feuerstein au fost articulate într-un aşa numit „program de îmbogăţire instrumentală” (Instrumental Enrichment, respectiv IE), ce vizează în mod direct anumite funcţii cognitive adesea deficitare la persoanele cu dificultăţi de învăţare: capacitatea de comparaţie a structurilor, căutarea analogiilor şi a diferenţelor, capacitatea de modelare şi de concretizare, capacitatea de generalizare.

Asociația Feuerstein0