Programul de Îmbogățire Instrumentală Feuerstein Standard I (FIE Standard I)

Cursul de formare / certificare internațională în Programul de Îmbogățire Instrumentală Feuerstein Standard, nivelul I (FIE Standard I) este aplicabil copiilor cu vârsta peste 9 ani și persoanelor adulte și presupune 45 de ore formare internațională, certificare și drept de utilizare imediată a următoarelor 4 instrumente:

Organizarea punctelor;

Orientarea spaţială;

Comparaţii;

Percepţia analitică.

Domenii de aplicabilitate

Îmbogăţirea potenţialului cognitiv al copiilor și al adulților;

Dezvoltarea flexibilității cerebrale;

Structurarea gândirii și dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor;

Modificarea comportamentului și dezvoltarea autonomiei personale;

Stimularea și dezvoltarea capacității de învățare la copiii cu rezultate școlare scăzute, cu dificultăți de învățare, de limbaj sau cu deficit de atenție;

Dezvoltarea autonomiei, a independenţei şi a integrării socio-emoţionale a copiilor;

Ca program de remediere pentru copii cu ADHD, probleme de comportament, de relaţionare şi socializare, deficienţă de comunicare, agresivitate, deficienţă mintală, Autism, sindrom DOWN;

Îmbunătăţirea învăţării pentru persoane defavorizate socio-cultural şi emigranţi;

Reabilitare cognitivă pentru persoanele cu afecţiuni cerebrale şi psihiatrice.

Conținutul cursului

Introducere în teoria învăţării mediate şi a modificabilității cognitiv- structurale;

Prezentarea scopurilor şi a sub-scopurilor Programului de Îmbogăţire Instrumentală Feuerstein;

Analiza funcţiilor cognitive (deficiente sau în stare latentă), atât la populațiile tipice, cât și la cele cu nevoi speciale;

Criteriile şi principiile de mediere, rolul şi utilitatea acestora;

Scopuri și sub-scopuri ale aplicării clinice și educaționale ale programului IE;

Însuşirea modalităţii de aplicare a celor 4 instrumente.

Fazele lecției şi elementele planului de lucru.

Studii de caz.

Materiale de curs
Participanţii la curs vor primi:

Un set de 4 instrumente (FIE Standard I) şi ghidurile de utilizare a acestora în limba română;

Certificat de Mediator în Îmbogăţire Instrumentală FIE Standard I, eliberat de Institutul Feuerstein Israel;

Certificat de recunoaștere ca psihoterapeut Feuerstein, eliberat de către Asociatia Internațională de Terapeuți Profesioniști Independenți Marea Britanie (IPTI), la cerere, contra unei taxe suplimentare de 70 de lire.

În urma acestui curs, absolvenţii au dreptul de a utiliza instrumentele menționate în oricare din domeniile mai sus menţionate.

Public-țintă

La curs, pot participa: studenţi, cadre didactice, psihologi, clinicieni, asistenţi sociali, părinți şi alți profesioniști interesaţi în intervenţie cognitivă.

Formator

Conf. Univ. Dr. Todor Otilia

Trainer certificat de Institutul Feuerstein Israel

Terapeut Feuerstein înregistrat în Marea Britanie (IPTI)

Fondator Centrul Internațional Feuerstein România