Obiective & Scop

Obiectivele declarate ale Asociației Feuerstein Deschide-ți mintea! sunt grupate după cum urmează:

dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

psihodiagnoza și intervenția prin metode terapeutice, în vederea integrării optime a persoanelor aflate în dificultate;

organizarea unor activități de cercetare în domeniul psihosocial și elaborarea de studii și statistici;

promovarea și organizarea serviciilor de consiliere socială și psihologică;

realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative.

organizarea de cursuri de pregătire, de formare, seminarii, conferințe, dezbateri și alte manifestări de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și din străinătate;

dezvoltarea unor activități economice proprii, în vederea autofinanțării;

alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului Asociației.

feuerstein_img05

Scop

Membri Asociației Feuerstein Deschide-ți mintea! acționează pentru a:

ajuta persoanele aflate în dificultate;

oferi servicii sociale în sensul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc în care se găsesc copii și persoane în dificultate;

optimiza procesul de integrare și a îmbunătăți procesul de învățare prin Metoda Feuerstein și prin alte metode de dezvoltare cognitiv-emoțională.

Activități

În vederea realizării scopului său, Asociația Feuerstein Deschide-ți mintea! realizează următoarele activități:

Dezvoltarea și implementarea de servicii sociale acordate copiilor, tinerilor, adulților și vârstnicilor care au nevoie de sprijin în procesul de integrare;

Organizarea și susținerea cursurilor de formare a adulţilor din diverse categorii profesionale, cadre didactice, pedagogi, psihologi, a cursurilor de formare a formatorilor - creditate, acreditate, naţionale şi internaţionale;

Promovarea și apărarea drepturilor și libertăților omului, în principal a libertății conștiinței și a dreptului la o viață normală;

Organizarea și desfășurarea de activități sportive, culturale, de divertisment și de petrecere a timpului liber;

Promovarea nivelului educaţional, profesional şi social al tineretului;

Optimizarea adaptării copiilor, tinerilor, adulţilor la mediul lor de viaţă;

Înfiinţarea, organizarea şi administrarea de centre de consiliere, formare şi orientare profesională;

Promovarea şi implementarea de metode inovative, în vederea dezvoltării personalităţii individului.

feuerstein_img02