Metoda Feuerstein

Program suport pentru educația copiilor și (adulților)

Metoda Feuerstein este un instrument educațional dedicat atât copiilor, cât și adulților. Programul este compus din 24 de seturi de jocuri de tip hârtie-creion (poze dreapta), cu peste 500 de fișe cu exerciții de lucru care acoperă aproximativ 500 de ore de activități specifice.

Metoda Feuerstein (FIE) stimuleaza procesul gândirii și dezvoltă capacitatea de învățare într-un mod organizat și structurat.

În funcție de beneficiarul final (copii tipici, copii cu dificultăți de adaptare, adulți tipici sau adulți cu dificultăți de angajare) există două mari module ale Metodei Feuerstein: BASIC și STANDARD.

Modulul Basic

Modulul BASIC constă într-un set de jocuri tip “creion și hârtie” (peste 250 de fișe de lucru) care dezvoltă concepte de bază și abilități de gândire ale copiilor (6-9 ani) dar și ale adulților cu dificultăți de învățare sau de adaptare emoțională.

Modulul Standard

Modulul STANDARD constă într-un set de jocuri tip “creion și hârtie” (peste 300 de fișe de lucru) pentru dezvoltarea cognitivă echilibrată și atingerea potențialului maxim de învățare al adulților și copiilor cu vârste de peste 9 ani.

Scurt istoric

Metoda creată de prof. Reuven Feuerstein (1921-2014), a fost folosită, cu rezultate remarcabile, în perioada de criză de după cel de-al doilea Război Mondial, pentru reechilibrarea psiho-emoțională și dezvoltarea cognitivă a copiilor evrei supraviețuitori ororilor războiului.

De atunci, Metoda s-a răspândit în peste 40 de țări și a contribuit la educarea și reechilibrarea psiho-emoțională a milioane de copii și adulți, având aplicabilitate dovedită științific în sfera educațională, clinică și organizațională. 

Filosofia Metodei Feuerstein

La baza metodei se află NEUROPLASTICITATEA = ideea conform căreia inteligența este flexbilă, nu fixă. Aceasta se poate modifica pe tot parcursul vieții prin intermediul medierii (= o tehnică exactă, cu etape precise și exerciții specifice)

Cine poate beneficia de metodă?

Metoda Feuerstein se adresează tuturor celor care sunt interesați să dobândească noi abiltăți de gândire și învățare: dezvoltare emoțională și antrenament cognitiv pentru copii și adulți, inclusiv educație remedială pentru persoane cu dificultăți de adaptare emoțională sau de învățare.

Beneficiile Metodei Feuerstein

Îmbogăţirea potenţialului cognitiv al copiilor și al adulților; 

Dezvoltarea strategiilor de învățare; 

Antrenarea și dezvoltarea memoriei;

Dezvoltarea flexibilității cerebrale;

Structurarea gândirii și dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor;

Modificarea comportamentului impulsiv;

Stimularea și dezvoltarea capacității de învățare a copiilor cu rezultate școlare scăzute și a persoanelor cu dificultăți de învățare, de limbaj sau cu deficit de atenție;

Dezvoltarea autonomiei, a independenţei și a integrării socio-emoţionale; 

Îmbunătățirea performanțelor școlare și profesionale;

Ca program de remediere pentru copiii cu ADHD, probleme de comportament, de relaţionare şi socializare, deficienţă de comunicare, agresivitate, deficienţă mintală, Autism, sindrom Down;

Îmbunătăţirea învăţării persoanelor defavorizate socio-cultural şi emigranţilor;

Reabilitarea cognitivă a persoanelor cu afecţiuni cerebrale şi psihiatrice; 

Optimizarea cognitivă a persoanelor adulte, în vederea creșterii calității vieții; 

Antrenament mental pentru situații competiționale (sportivi, elevi, studenți, cadre militare etc); 

Motivația intrinsecă în procesul de învățare; 

Comunicarea și înțelegerea mesajelor și instrucțiunilor; 

Creșterea capacității de memorare și a strategiilor de învățare. 

Sisteme de învățare create de Dr. Reuven Feuerstein

De mai bine de 60 de ani și în peste 40 de țări, teoria și sistemele aplicate ale prof. Feuerstein au fost implementate atât în școli, cât și în cadrul clinic. Intervenția prin terapia Feuerstein este axată pe îmbunătățirea abilităților de gândire și rezolvarea problemelor, cunoașterea și înțelegerea emoțiilor, dezvoltarea flexibilității și îmbunătățirea abilitățiilor de luare a deciziilor. În esență, dezvoltă inteligența și capacitatea de adaptare a persoanei la schimbările din mediu.

Rezultatele studiilor efectuate în crearea metodei s-au concretizat în 2 mari sisteme:

Care este diferența dintre cele două sisteme?

Diferența dintre cele două abordări de evaluare, cea statică (LPAD) și cea dinamică (FIE), constă în faptul că abordarea statică măsoară parametrii în momentul inițial, în timp ce evaluarea dinamică pune accentul pe caracterul și procesele dezvoltării mentale, compară performanța proprie în diferite momente și cu diferite sarcini, măsoară potențialul de învățare, caută indicii de modificabilitate pe baza mostrelor de modificare apărute pe parcursul evaluării, identifică potențialul și condițiile necesare modificării structurale.

Testimoniale