Metoda Feuerstein

Metoda Feuerstein este un program structurat și validat stiintific, care dezvoltă inteligența academică și emoțională. Exercițiile metodei stimulează atât flexibilitatea cerebrală, neuroplasticitatea creierului, operațiile gândirii, vocabularul și funcțiile executive, cât și dezvoltarea psiho-emotională, prin formarea de strategii de învățare, adaptare și găsirea de soluții la diversele șituații de viață.

Beneficiile Metodei Feuerstein

Îmbogăţirea potenţialului cognitiv al copiilor și al adulților; 

Dezvoltarea strategiilor de învătare; 

Antrenarea și  dezvoltarea memoriei;

Dezvoltarea flexibilității cerebrale;

Structurarea gândirii și dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor;

Modificarea comportamentului  impulsiv;

Stimularea și dezvoltarea capacității de învățare a copiilor cu rezultate școlare scăzute și a persoanelor cu dificultăți de învățare, de limbaj sau cu deficit de atenție;

Dezvoltarea autonomiei, a independenţei şi a integrării socio-emoţionale; 

Îmbunătățirea performanțelor școlare și profesionale;

Ca program de remediere pentru copiii cu ADHD, probleme de comportament, de relaţionare şi socializare, deficienţă de comunicare, agresivitate, deficienţă mintală, Autism, sindrom Down;

Îmbunătăţirea învăţării persoanelor defavorizate socio-cultural şi emigranţilor;

Reabilitarea cognitivă a persoanelor cu afecţiuni cerebrale şi psihiatrice; 

Optimizarea cognitivă a persoanelor adulte, în vederea creșterii calității vieții; 

Antrenament mental pentru situații competiționale (sportivi, elevi, studenți, cadre militare etc); 

Motivația intrinsecă în procesul de învătare; 

Comunicarea și înțelegerea mesajelor și instrucțiunilor; 

Creșterea capacitătii de memorare și a strategiilor de învățare. 

Scurt istoric

Metoda creată de prof. Reuven Feuerstein (1921-2014), a fost folosită, cu rezultate remarcabile, în perioada de criză de după cel de-al doilea Război Mondial, pentru reechilibrarea psiho-emoțională și dezvoltarea cognitivă a copiilor evrei supraviețuitori ororilor războiului.

De atunci, Metoda s-a răspândit în peste 40 de țări și a contribuit la educarea și reechilibrarea psiho-emoțională a milioane de copii și adulți, având aplicabilitate dovedită stiințific în sfera educațională, clinică și organizațională. 

Cine poate beneficia de metodă?

Metoda Feuerstein se adresează tuturor celor care sunt interesați să dobândească noi abiltăți de gândire și învătare: dezvoltare emoțională și antrenament cognitiv pentru copii și adulți, inclusiv educație remedială pentru persoane cu dificultăți de adaptare emoțională sau de învățare.

Sisteme de învățare prin metoda Feuerstein

De mai bine de 60 de ani și în peste 40 de țări, teoria și sistemele aplicate ale prof. Feuerstein au fost implementate atât în școli, cât și în cadrul clinic. Interventia prin terapia Feuerstein este axată pe îmbunătățirea abilităților de gândire și rezolvarea problemelor, cunoașterea și înțelegerea emoțiilor, dezvoltarea flexibilității și îmbunătățirea abilitățiilor de luare a deciziilor. În esența, dezvoltă inteligența și capacitatea de adaptare a persoanei la schimbarile din mediu.

Rezultatele studiilor efectuate în crearea metodei s-au concretizat în 2 mari sisteme:

Programul FIE se împarte în 2 mari module:

Modulul Basic

FIE BASIC constă într-un set de activități de învătare ce au la bază jocul, activități care dezvoltă concepte de bază și abilități de gândire ale copiilor (3-8 ani) dar și ale adulților cu dificultăți de învățare sau de adaptare emoțională.

Modulul Standard

FIE STANDARD constă într-o serie de sarcini tip “creion și hârtie” al căror nivel de dificultate și abstractizare crește treptat. Acest modul este aplicabil adulților și copiilor cu vârste de peste 9 ani.

Care este diferența dintre cele două sisteme?

Diferența dintre cele două abordări de evaluare, cea statică (LPAD) și cea dinamică (FIE), constă în faptul că abordarea statică măsoară parametrii în momentul inițial, în timp ce evaluarea dinamică pune accentul pe caracterul și procesele dezvoltării mentale, compară performanța proprie în diferite momente și cu diferite sarcini, măsoară potențialul de învățare, caută indicii de modificabilitate pe baza mostrelor de modificare apărute pe parcursul evaluării, identifică potențialul și condițiile necesare modificării structurale.

Testimoniale