Acest site aparține ASOCIAȚIA FEUERSTEIN, cu sediul social pe Strada Toamnei, nr.7, ap. 3, Brașov, Jud. Brașov, România și este utilizat pentru a ajuta persoanele aflate in dificultate, de a oferi servicii sociale pentru prevenirea, limitarea, sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc în care se găsesc copii şi persoanele în dificultate, de a optimiza procesul de integrare şi de a îmbunătăţii procesul de învăţare, prin metoda FEUERSTEIN şi prin alte metode moderne, la punctul de lucru situat în Str. Măcieșiului nr. 15, ap. 17, Brașov, România.

În baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 vă informăm că prin intermediul site-ului prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv numele și adresa de e-mail introduse în spațiile dedicate acestei activități.

Dacă ați ales să contactați telefonic sau prin e-mail un reprezentant al societății noastre utilizând datele de contact publicate pe site, în funcție de opțiunile dumneavoastră, vor fi colectate date cu caracter personal necesare asigurării relaționării în vederea furnizării serviciilor specifice domeniului nostru de activitate.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal în cazul numelui și adresei de e-mail introduse la secțiunea „Contact” este cel de a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract pentru furnizarea serviciilor sociale cerute (art. 6 alineatul (1) litera b din GDPR).

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt doar partenerii noștrii care asigură serviciile de webdesign și găzduire site, precum și care realizează mentenanța sistemelor informatice pe care este gestionat site-ul și că nu intenționăm transferarea acestor date către societăți de marketing si publicitate.

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea sau opoziția prelucrării, portabilitatea acestor date, dreptul de a nu face obiectul unei decizii pe baza unei prelucrări automate, conform legii, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere http://www.dataprotection.ro, când considerați că drepturile dvs. au fost nerespectate.

În cazul în care refuzați punerea la dispoziție a datelor personale menționate, invocați dreptul la ștergere sau opoziția prelucrării, înainte sau pe timpul rezervării, nu mai este posibilă realizarea acesteia.

Vă informăm că la nivelul subscrisei datele personale nu fac obiectul unui proces decizional automat, incluzând crearea de profiluri și că nu intenționăm să transferăm aceste date către o țară terță din afara UE sau organizație internațională.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat, precum și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal, DPO TOTAL REGULAMENT SRL, la adresa de e-mail dpototal@gmail.com sau poate fi adresată o cerere scrisă la punctul de lucru al societății dinla punctul de lucru situat în Str. Măcieșiului nr. 15, ap. 17, Brașov, România sau la adresa de e-mail office_feuerstein.brasov@gmail.com.