FIE STANDARD

mediere pentru adulți și copii peste 9 ani

Modulul Standard conține trei nivele de formare:
STANDARD I, STANDARD II, STANDARD III.

FIE STANDARD se adresează copiilor cu vârste peste 9 ani și adulților tipici sau speciali și constă într-o serie de sarcini tip “creion și hârtie” al căror nivel de dificultate și abstractizare crește treptat. Fiecare set de sarcini se concentrează pe o anumită zonă cognitivă precum percepția analitică, compararea, clasificarea.

Beneficiile Metodei Feuerstein

Îmbogăţirea potenţialului cognitiv al copiilor și al adulților;

Dezvoltarea strategiilor de învătare;

Antrenarea și dezvoltarea memoriei;

Dezvoltarea flexibilității cerebrale;

Structurarea gândirii și dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor;

Modificarea comportamentului impulsiv;

Stimularea și dezvoltarea capacității de învățare a copiilor cu rezultate școlare scăzute și a persoanelor cu dificultăți de învățare, de limbaj sau cu deficit de atenție;

Dezvoltarea autonomiei, a independenţei şi a integrării socio-emoţionale;

Îmbunătățirea performanțelor școlare și profesionale;

Ca program de remediere pentru copiii cu ADHD, probleme de comportament, de relaţionare şi socializare, deficienţă de comunicare, agresivitate, deficienţă mintală, Autism, șindrom Down;

Îmbunătăţirea învăţării persoanelor defavorizate socio-cultural şi emigranţilor;

Reabilitarea cognitivă a persoanelor cu afecţiuni cerebrale şi psihiatrice;

Optimizarea cognitivă a persoanelor adulte, în vederea creșterii calității vieții;

Antrenament mental pentru șituații comptetiționale ( sportivi, elevi, studenți, cadre militare etc);

Motivatia intrinsecă în procesul de învătare;

Comunicarea și intelegerea mesajelor și instrucțiunilor;

Creșterea capacitătii de memorare și a strategiilor de învățare.

Instrumentele modulului STANDARD

Instrumentele modulului Standard sunt foarte interconectate, spre deosebire de alte programe de dezvoltare a abilităților de gândire, care tind să fie episodice. Modulul este aplicabil adulților și copiilor cu vârste de peste 9 ani și include următoarele instrumente:

Instrumentul dezvoltă capacitatea copiilor de a diferenția între parametrii de comparație, și dezvoltă gândirea critică implicată în comportamentul comparativ.  

Instrumentul oferă concepte, etichete, și operații cu ajutorul cărora se pot descrie similitudini și diferențe. Prin comparare copii învață să se organizeze și să se integreze informații separate și distincte în sisteme coordonate și semnificative. Instrumentul ajut la construirea sentimentelor de competență și independență prin îmbogățirea bagajului de atribute prin care se pot compara obiecte, evenimente, situații.  

 

Activitatea instumentului constă în organizarea punctelor într-o formă amorfă, nestructurată, prin proiectarea lor într-un numar de modele-figuri. Ţelul transcendental este, totuşi, de a-l conştientiza pe elev că el însuşi e cel care impune ordinea şi structura, pe baza unor reguli internalizate şi a unor relaţii, într-un univers ale cărui obiecte şi evenimente nu sunt organizate.

Printre funcţiile cognitive care sunt implicate în stăpânirea sarcinilor sunt: etichetarea, căutarea sistematică prin transportul vizual, internalizarea modelelor date sau a regulilor acestora, folosirea indiciilor relevante şi a strategiilor, conservarea consistenţei formei şi a mărimii indiferent de schimbările de orientare, folosirea a două surse de informare, precizia şi acurateţea în planificarea comportamentului.

Orientarea în spațiu abordează slaba articulare, slaba diferențiere și reprezentare spațială care poate rezulta dintr-o incapacitate de a se detașa de propria poziție a corpului ca referință.  

Folosește un sistem relativ de referință pentru localizarea obiectelor în spațiu și în relațiile între ele. Ca rezultat al experienței lor, în cadrul acestor sarcini, copilul descoperă de ce există diferite puncte de vedere în percepția unui obiect sau experiență, și cum să-și formuleze opinia proprie / să accepte o opinie diferită de cea proprie.  

 • Dezvoltă gândirea ipotetică. ”DACĂ….. APOI. ”  
 • Utilizarea logicii pentru rezolvarea sarcinii pentru care informațiile nu sunt furnizate ăn mod direct.  

Percepția analitică sporește capacitatea elevilor de a diferenția (diviza un întreg în părțile sale), și de a integra (a alătura părți într-un întreg). Adaptarea la lume depinde de flexibilitatea de a alterna între aceste două procese perceptive. Ca urmare a experiențelor cu sarcinile din acest instrument,  elevii încep să diferențieze între sursele de referință interioare și exterioare. Copilul va învăța să formuleze și să folosească în mod discriminator referenți interni pentru a prelucra informațiile și pentru a-și structura și restructura experiențele de viață variate.  

Acest instrument ajută copilul să dezvolte flexibilitatea gândirii, divergența necesară pentru clasificarea și recategorizarea acelorași obiecte în seturi diferite ca principii și parametrii de schimbare a categorizării cu noi nevoi și obiecte.  

Ilustrațiile se pretează la dezvoltarea vocabularului și a limbajului oral și scris; este de asemenea extrem de util pentru generarea motivației intrinseci a sarcinilor. Este utilizat împreună cu alte instrumente pentru a consolida sau elabora strategii învățate anterior. 

 • Dezvoltarea comunicării verbale, exprimarea părerii personale, exprimarea sentimentelor și a traumelor. 
 • Atribuirea unui sens simbolurilor,  vor servi drept repere la gânduri, sentimente și atitudini.  
 • Importanța cooperării,   
 • Înțelegerea faptului că gratificarea poate fi atinsă cel mai bine prin planificare  
 • Percepția unei realități obiective poate schimba comportamentul.
 • Definirea problemei deduse.
 • Utilizarea comportamentului sumativ.
 • Gândirea și potențialul de utilizare a dovezilor logice pentru a susține concluziile.
 • Stabilirea relațiilor dintre indivizi, obiecte și evenimente prezentate în ilustrații. 

Instrumentul instrucțiuni se concentrează pe capacitatea de codificare și decodare a copiilor a informațiilor verbale și scrise. Prin ideile acumulate în motivele succeselor și eșecurilor lor, copii sunt transformați în generatori de informații, capabili și dispuși să interpreteze și să transmită instrucțiuni complexe.  

 • Definirea problemei.  
 • Compararea desenului completat cu instrucțiuni verbale.
 • Utilizarea unor indicii relevante pentru clarificarea ambiguităților.
 • Gândirea și potențialitatea folosirii probelor logice pentru a susține ipoteze. 

Exercițiile în relațiile de familie necesită o utilizare precisă a limbajului în codificarea și decodarea relațiilor și necesită gândire inferențială, gândire analitică și raționament deductiv pentru a justifica concluziile bazate pe dovezi logice.

 • Definirea problemei pentru a determina ce se solicită să facă. ·Utilizarea numai a informațiilor care sunt relevante.
 • Compararea între elemente și relații pentru a determina asemănările și diferențele.  
 • Să aibă în vedere o serie de caracteristici esențiale și relațiile dintre ele.
 • Gândire ipotetică și utilizarea de dovezi logice pentru a justifica concluziile cuiva.  
 • Căutarea legăturilor și a legăturilor care unesc entități separate. 

Relațiile temporale dezvoltă abilitatea elevilor de a-și descrie concepțiile și de a-și ordona experiențele.  

Relațiile temporale ajută la medierea relațiilor dintre timp (în legătură cu spațiul) și să folosească preconceptele și relațiile.  

 • Compararea caracteristicilor temporale ale evenimentelor.
 • Utilizarea de indicii relevante. 
 • Gândirea ipotetică și utilizarea probelor logice pentru a susține ipoteze. 

Copii  trebuie să aplice simultan sistemul de referință (intern) relativ și sistemul de referință (extern) absolut pentru a descrie și înțelege relațiile spațiale.  Instrumentul poate fi folosit pentru:

 • Definirea problemei.  
 • Compararea soluțiilor alternative. echivalenți în fracții ale unui cerc.
 • Proiectarea și descrierea relațiilor spațiale în termeni de sisteme de referință relative și absolute.  
 • Gândire ipotetică în luarea în considerare a soluțiilor alternative. 

Progresii Numerice tratează predictibilitatea evenimentelor într-un univers guvernat de legi. Relaţiile stabile, existente între evenimente importante, aparent fără legătură între ele, pot fi descoperite şi apoi transpuse în reguli, pentru a descrie trecutul şi a anticipa şi prezice viitorul. Elevii învaţă să cerceteze sistematic pentru a organiza principii, prin compararea elementelor în serie şi prin recunoaşterea transformărilor care apar de la un element la altul. Sarcina îl obligă astfel pe elev să caute relaţii stabile şi de subordonare între situaţii care aparent nu au nicio legătură.

Acest instrument ajută la cunoașterea condițiilor care permit raționamentul deductiv și inductiv. Prin sarcinile din Relațiile tranzitive, studenții își demonstrează capacitatea de a se implica în gândire inferențială bazată pe implicații logice și gândire relațională. 

 • Definiția problemei.  
 • Selecția informațiilor relevante.  
 • Comparație și clasificare.  
 • Gândire ipotetică.  
 • Comportament planificat și sistematic. 

 

Prin sarcinile silogismelor, elevii obțin capacitatea de a discrimina între concluziile valide și invalide și între rezultatele posibile și inevitabile. Instrumentul favorizează gândirea inferențială și abstractă, dar și următoarele:

 • Definiția adecvată a problemei.  
 • Comportament comparativ între atributele unui set și cele ale membrilor setului.  
 • Selectarea datelor relevante.
 • Depășirea capturii episodice a realității prin stabilirea de relații. să elaboreze simultan informații din mai multe surse.  
 • Elaborarea de categorii cognitive pe baza unor criterii conceptuale. – Utilizarea comportamentului sumativ.
 • Gândire potențială și căutare de dovezi logice. 

Designul reprezentativ al șabloanelor constă în sarcini în care elevii trebuie să construiască mental un design. Finalizarea sarcinilor necesită o serie complexă de pași. Identificarea întregului prin părțile sale suprapuse necesită o construcție mentală activă cu ajutorul inferențelor și o anticipare și reprezentarea rezultatului.
Răspunsurile sunt căutate prin afirmare, negare și eliminarea a ceea ce este logic imposibil.
Elevii trebuie să extrapoleze de la necunoscut și să se bazeze pe logică, comparație și comportament sumativ pentru a identifica construcțiile.

FIE Standard

FIE Standard include trei module și 14 instrumente. Acest program întărește și consolidează procesele cognitive și emoționale. Urmând oricare dintre cursurile Standard vei putea lucra direct cu copii peste 9 ani ani și adulți.

Formator Feuerstein: Conf. Univ. Dr. Otilia Todor

Standard Ilei3,490 /curs
Beneficiaricopii peste 9 ani și adulți
Durată45 ore de curs
InstrumenteComparații | Orientare spațială | Organizarea punctelor | Percepția analitică
Standard IIlei3,490 /curs
Beneficiaricopii peste 9 ani și adulți
Durată45 ore de curs
InstrumenteCategorizare | Instrucțiuni | Ilustrații | Relații de familie | Relații temporale
Standard IIIlei3,490 /curs
Beneficiaricopii peste 9 ani și adulți
Durata45 ore de curs
InstrumenteOrientare spațială II | Relații tranzitive | Silogisme | Șabloane reprezentative | Progresii numerice

Ce primești la finalizarea cursului de formare FIE STANDARD?

Odată ce finalizezi cursul de formare și obții certificarea în metoda Feurstein poți începe imediat să lucrezi în calitate de mediator. Formarea, instrumentele și susținerea comunității Feuerstein te vor ajută să mediezi cu succes procesele de învățare și dezvoltare psihoemoțională ale participanților.

Formarea propriu-zisăBeneficiezi de instruirea teoretică și practică alături de un formator acreditat
Set de instrumentePrimești un set de instrumente în limba română, specifice modulului
Licență de practicăVei primi licență de mediator acreditată de către Institutul Feuerstein din Israel
Manual de aplicareVei avea mereu la îndemână manualul de aplicare al metodei Feuerstein

Cum poți ajuta persoanele din jurul tău în calitate de mediator Feuerstein?

Mediatorul îi ajută pe cursanți să dezvolte strategii de rezolvare a problemelor și gândire analitică pe care apoi să le poată aplica pe parcursul întregii vieți. Astfel, modulul FIE STANDARD ajută la:

 • Îmbogăţirea potenţialului cognitiv
 • Dezvoltarea flexibilității cerebrale
 • Structurarea gândirii și dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor
 • Dezvoltarea autonomiei, a independenţei şi a integrării socio-emoţionale

Vreau să devin mediator