Condiții de acreditare internațională in Metoda Feuerstein

Important:

Acreditarea Internațională ca Mediator Feuerstein poate fi acordată doar specialiștilor – absolvenți de studii în domeniul educațional, psihologie, psihopedagogie, clinic, medicină, terapie ocupațională, logopedie.

Poți începe formarea ta ca Mediator, cu Nivelul 1 Standard și/sau Nivelul 1 Basic. Absolvirea oricărui curs din cele de mai sus îți dă dreptul să activezi ca Mediator Feuerstein imediat ce ai încheiat formarea primului nivel (Standard I sau Basic I).

Acreditarea Internațională ca Mediator Feuerstein
presupune parcurgerea următoarelor etape:

PASUL I.

Vei obține LICENȚA TEMPORARĂ DE MEDIATOR FEUERSTEIN, de practică cu Metoda – valabilă 4 ani, oferită de Institutul Feuerstein din Israel, imediat după finalizarea primului nivel al oricărui modul (Basic sau Standard).

PASUL II.

LICENȚĂ PERMANENTĂ CA MEDIATOR FEUERSTEIN

Poți obține licența permanentă de practică în Metoda Feuerstein, (aferentă modulului absolvit) după expirarea licenței temporare de 4 ani, dacă sunt îndeplinite cumulat, următoarele condiții:

• ai achizitionat în fiecare an de valabilitate a licenței temporare minimum 8 instrumente (caiete de lucru) specifice nivelului pentru care ai obținut licența de practică;
• ai realizat minim 30 de ore de practică pe an, folosind instrumentele specifice nivelului absolvit;
• ai participat anual la o ședință de supervizare cu trainerul acreditat al Institutului Feuerstein Israel- Psiholog Clinician dr. Otilia Todor (total 4 ședințe în 4 ani);
• ai obținut 8 puncte credit de formare continuă (2 puncte in fiecare an)*;
• ai întocmit un raport anual standard de practică pentru fiecare nivel pentru care soliciți licența permanentă;
• ai întocmit un raport final standard de practică la expirarea celor 4 ani.

Cum obții punctele credit de formare continuă?

  • La absolvirea unui nivel de formare FIE, se acordă 2 puncte credit.
  • Prin participarea la sesiuni de formare continuă cu credite.

Formarea continuă cu credite care se realizează prin achiziția de cursuri din secțiunea CPD a site-ului www.feuerstein.ro, sau prin participarea la workshop-uri/școli de vară (cu credite), organizate de Institutul Feuerstein Israel sau de Centrul de Dezvoltare Personală Otilia Todor.

În situația în care deții mai multe licențe temporare, cele 8 puncte credit obținute în perioada de practică a celor 4 ani, sunt suficiente pentru obținerea tuturor licențelor permanente.

Taxa pentru acordarea licenței de practică permanentă, este de $40, indiferent de numărul licențelor solicitate. 

LIMITELE MEDIATORULUI LICENȚIAT FEUERSTEIN

Mediator FIE va folosi licența temporară și licența permanentă exclusiv pentru servicii directe oferite beneficiarilor, în limitele date de nivelul absolvit.
Este interzisă utilizarea metodei fără deținerea unei licențe temporare sau permanente.

Mediatorul Feuerstein licențiat va folosi întotdeauna instrumentele (caietele de lucru) originale, furnizate de către Institutul Feuerstein Israel.
Este interzisă transmiterea instrumentelor către alte persoane, altfel decât în procesul de mediere sau terapeutic.

Licența de Mediator Feuerstein NU iți dă dreptul de formare a altor profesori sau terapeuți Feuerstein.